Jesus Giráldez Rivero

Jesús Giráldez Rivero

Jesús Giráldez Rivero é Doutor en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela (1994), coa tese: Crecemento e transformación do sector pesqueiro galego (1880-1936), dirixida polo profesor Xan  Carmona  Badía. Imparte docencia no Departamento de Historia Económica como Profesor Titular de Escola Universitaria entre l991 e 1998 e desde entón como Profesor Titular de Universidade.

As súas liñas de Investigación céntranse no Sector Pesqueiro, a Historia Empresarial, e a Industria  Metalgráfíca.

Más miembros de GESPIC