Ángel I. Fernández González

Licenciado en Economía en 1982, Universidade de Santiago. Tanto as miñas actividades docentes, desde 1986, como as investigadoras, estiveron ligadas á Historia Económica. Doutor en Ciencias Económicas en 1995, cunha tese sobre historia agraria nos séculos XVIII e XIX. Despois dunha etapa inicial centrada no sector agrario, a miña investigación centrouse na historia da industria conserveira, na historia da acuicultura mariña e na historia empresarial.

Descargar CV

Equipo de GESPIC