AVISO LEGAL

FINALIDADE

A finalidade da web é a de presentación e difusión das actividades do grupo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela denominado Grupo de Historia Empresarial e Sectorial. Pesca, Industria e Comercio (GESPIC)

USO

A persoa usuaria deste sitio web poderá efectuar os actos que sexan necesarios para o acceso ao seu contido e a súa normal utilización. Non obstante, non poderá efectuar os seguintes actos:

  1. Os que sexan contrarios a unha explotación normal ou lesionen inxustificadamente os intereses lexítimos do titular dos dereitos..
  2. Os que prexudiquen a/o titular dun dereito de autor que afecte a obras contidas na web.

O acceso e uso do sitio web implica que o usuario acepta na súa totalidade e se obriga a cumprir por completo os termos e condicións detallados no presente aviso legal.

O acceso ao sitio web é gratuíto. A persoa usuaria comprométese a facer un uso adecuado, conforme á lei, dos contidos e servizos da web.

Cando unha persoa usuaria incumpra as advertencias legais e condicións de uso que aquí se especifican, a USC resérvase o dereito a emprender as accións legais oportunas en defensa dos seus dereitos.

DATOS PERSOAIS E PRIVACIDADE

Na uso da web non se recollen datos de carácter persoal polo que non é aplicable a normativa de protección de datos de carácter persoal.

Para calquera dúbida nesta materia pode dirixirse a protecciondatos@usc.es

A política de privacidade da USC figura en

https://www.usc.gal/gl/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html

 

OUTROS DEREITOS

Os dereitos de propiedade intelectual referentes aos contidos do sitio web, o soporte lóxico subxacente (incluído o código fonte), o deseño gráfico, así como os distintos elementos que integran o sitio web (signos distintivos, contidos e imaxes), corresponden á USC, quedando prohibida a súa reprodución parcial ou total sen consentimento do seu lexítimo titular.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

Tanto o acceso a este sitio web como o uso que poida facerse da información contida nel é responsabilidade exclusiva da persoa usuaria.

O titular non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo, que puidese producirse no equipo da persoa usuaria como consecuencia directa ou indirecta do acceso a este sitio web.

Así mesmo, a USC queda eximida de calquera responsabilidade derivada do mal funcionamento do sitio web que teña a súa orixe nunha circunstancia accidental, forza maior, traballos necesarios de mantemento ou calquera outra causa, así como de eventuais erros e inexactitudes que puidese conter o sitio web.