Author: Gonzalo Hernández Soto

Supervisor: Xoán Carmona Badía

Title: Economía y política en el Vigo de la Restauración

Author: Paula Caiano (María Paula de Serpa Castelo Branco Caiano)

Supervisor: María del Carmen Espido Bello e Ángel Ignacio Fernández González

Title: O comercio entre Portugal e o Reino Unido no século XX.

Author: Carlos de Francisco Mantiñán

Supervisor: Juan Julio Luis Carmona Badía e María del Carmen Espido Bello

Title: Reforma económica e planificación indicativa nas economías ibéricas entre 1950 e 1975: unha análise comparativa

Author: José María Leal Bóveda

Supervisor: Xoán Carmona Badía

Title: As industrias marítimas na Galicia cantábrica