O profesor Pedro Varela Vázquez galardoado co premio de introdución da perspectiva de xénero na docencia universitaria

A Univesidade de Santiago de Compostela otorgou os premios á introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación universitaria o mércores 27 de outobro de 2021 no salón nobre do Colexio de Fonseca. Estes premios teñen como finalidade a visibilización dos esforzos do persoal docente-investigador en valorizar as iniciativas referidas á igualdade de…